Pobavte se na našem webu

informatika

KLÁVESY
caps lock-zámek na psaní velikosti písmen jen pravé části
num lock-zámek na psaní čísel týká se jen pravé části
tab-přeskakuje kursor mezi kolonkami nebo ve wordu
ctrl- funguje jen v kombinaci s jinou klávesou
alt- to samé
pravý alt obsahuje ctrl
delete mazání
backspace-mazání překlepů
space-dělá mezery
insert-1označování př-souborů při kopírování
            2 př word-slouží k přepnutí mezi přepisováním a vlkádáním
home-skok kursoru o celou stránku na horu
end-skok kursoru o celou stránku dolů
pr.sc. -kopíruje stránku
alt+pr.sc.-kopíruje aktuální okno
f1-f12-funkční klávesy v každém programu mají nějákou funkci
anglická slova-http://slovniky.centrum.cz/

UKLÁDÁNÍ  HOTOVÉ  PRÁCE
CTRL+S
soubor/uložit jako...
textové editory
notepad-poznámkový blok
wordpad- je o něco lepší
word- je placený a lepší
open ofice¨-je srovnatelný s wordem a zdarma


1.a:/hudba/kabát
2.wordpad poznámkový blok
3.start/programy/příslušenství
4.
ctrl+c-kopírovat
ctrl+v-vložit

5.jméno místo formát
6.folder,subfolder,složka,podsložka
7.mazání
8.start/vypnout/reset
správce úloh/vypnout/reset